Dzień: 16 września 2017

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze rozpoczął się wczoraj przemarszem spod szkoły...