Jest kasa dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z obszaru 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską mają kolejną szansę na pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pula dostępnych środków, które w procedurze konkursowej przeznaczy dla przedsiębiorców Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 20 min zł. Nabór wniosków […]