Sudety 2020-2030 

Blisko 100 samorządowców spotkało się dziś we Wleniu, aby złożyć podpis pod „Deklaracją Sudecką” w sprawie współpracy samorządowców południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz życia mieszkańców. Autorem nowej strategii jest lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – dr Roman Szełemej. Zakłada ona wyodrębnienie nowego subregionu, czyli Sudetów i Pogórza Sudeckiego w nowej perspektywie unijnej […]

Uważajcie na Górze Parkowej

Do końca grudnia będą prowadzone prace porządkowe na terenie Góry Parkowej (obszar leśny). Szkody powstały podczas ostatnich wichur.  Do usunięcia wyznaczone zostały drzewa, dlatego udając się na spacer na Górę Parkową należy bardzo uważać.