Ponad 32 mln zł na rozwój obszarów wiejskich

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekaże kolejną pulę funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O środki na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego” będzie można ubiegać się od 12 marca. Wnioskodawcami mogą być gminy oraz instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Nabory wniosków […]