Sanikom: tworzymy in-house

Zgromadzenie wspólników zadecydowało! Mamy in-house, czyli przedsięwzięcie realizowane we własnym zakresie, własnymi siłami, w ramach własnego przedsiębiorstwa. Gminy, czyli zamawiający zamiast udzielać zamówienia na wolnym rynku, w konkurencyjnych trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, mogą zlecić wykonanie określonych zadań zależnej od siebie spółki, czyli lubawskiemu Sanikomowi. Co to oznacza dla mieszkańców? Pytamy prezesa spółki Sanikom, Andrzeja Wojdyłę: Przede wszystkim ujednoliconą cenę […]