Złóż deklarację wymiany pieców

Na stronie www.kamiennagora.pl w zakładce “program wymiany pieców” zostało zamieszczone ogłoszenie o możliwości składania przez mieszkańców miasta deklaracji dotyczącej zmiany systemu grzewczego opalanego paliwem stałym na proekologiczny. Dokument ten mogą składać osoby zainteresowane ubieganiem się o refundacje części kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła wykonaną w 2018 roku, a które nie złożyły deklaracji w pierwszym terminie naboru. […]