W Krzeszowie uważaj!

Wprowadzono nową organizację ruchu drogowego w centrum Krzeszowa, w obszarze ograniczonym drogami wewnętrznymi i ulicami: M. Brokoffa, ul. M. Willmanna, ul. Kalwaria, ul. Betlejemska w miejscowości Krzeszów, w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na parkingu. Wjazd na teren parkingu odbywa się od strony ul. M. Willmanna, natomiast wyjazd z terenu parkingu może następować wyłącznie od […]