Dobry przepis na wakacje

„Bezpieczeństwo – Dobry Przepis na Wakacje 2018”: propagowanie zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie, wakacji bez używek oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pamiętajmy: Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda […]

Jedynym stałym elementem są zmiany…

Z Andrzejem Wojdyłą, prezesem zarządu Sanikom sp. z o.o. w Lubawce rozmawia Jarosław Buzarewicz. Czy w momencie komercjalizacji przedsiębiorstwa spodziewał się Pan aż takiego rozmachu inwestycji, które przez lata zrealizowała spółka? Muszę przyznać, że w najśmielszych oczekiwaniach, w tamtym czasie, nie miałem pojęcia, że pójdziemy aż tak daleko, że w firmie nastąpi taki rozwój technologiczny, […]