Dopalacze zabijają!

Nie ma dnia, aby nie odnotowywano przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie groźnych dla zdrowia i życia substancji, tzw. dopalaczy. Policjanci ostrzegają: ich producenci i sprzedawcy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej jest dokonywana poprzez sieć internetową. Nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. […]