Sprzątamy nie tylko po zimie

Urząd Miasta przypomina mieszkańcom o kilku ważnych obowiązkach:

  • prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnie ze złożonymi deklaracjami;
  • sprawowaniu należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami domowymi (niepozostawianie ich bez nadzoru  oraz zapewnienie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla otoczenia);
  • usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego;
  • uprzątnięciu zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów, błota itp.) z chodników położonych wzdłuż  nieruchomości, będącej w posiadaniu (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, zarząd).old-woman-1077121_960_720