Mikołaj Rej zastąpi Janka Krasickiego

korytarz

Pięć kamiennogórskich ulic zmieni od 25 marca swoich patronów. Będą to ul. Małgorzaty Fornalskiej, Hanki Sawickiej,  E. i J. Rosenbergów, Armii Ludowej i Janka Krasickiego. Zastąpią je odpowiednio – ul. Stanisława Staszica, Żytnia, Licealna, gen. Józefa Hallera i Mikołaja Reja. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji kamiennogórscy radni.

2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która nakłada na samorządy obowiązek zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój. W przypadku niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonałby wojewoda.

Osoby mieszkające przy ulicach, których nazwy uległy zmianie nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ww. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tzn., że obowiązywać one będą do momentu utraty ważności. Ustawa zakłada również, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy będą zwolnione z opłat.