Sanikom dla środowiska

Sanikom Lubawka
Nasz region od lat budował wspólną ofertę transgraniczną, co znajdywało uznanie i dofinansowanie w programach Phare CBC, Interreg 3A. Teraz musimy zadbać o przyrodę!
Konieczne są zatem wspólne działania na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych i składowanych odpadów komunalnych. Rozwój naszych gmin jest i będzie oparty głównie o turystykę, której rozwój zależy od kryształowo czystego środowiska. Stąd potrzeba opracowania koncepcji, wskazującej kierunki możliwej współpracy transgranicznej w celu spełnienia wytycznych unijnych w zakresie gospodarki odpadami.
– Rezultaty naszych prac omówimy na konferencji podsumowującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa „Partnerska współpraca z korzyścią dla środowiska” – mówi Andrzej Wojdyła, prezes lubawskiej spółki „Sanikom”.

Projekt realizowany w Polsce przez „Sanikom” zakłada także m.in.: wyjazd młodzieży z Polski do oczyszczalni ścieków w czeskiej miejscowości Žacléř, zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce, cykl warsztatów ekologicznych „Recyklingowy Zawrót Głowy”.