Pieniądze na zabytki i drogi

news

Jak informuje Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, 10 przedsięwzięć za kwotę 245 tys. zł będzie realizowanych na terenie powiatu kamiennogórskiego w: Kamiennej Górze (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej), Krzeszowie (Parafia Rzymskokatolicka pw.Wniebowzięcia NMP i Opactwo Sióstr Benedyktynek), Chełmsku (Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny), Lubawce (Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP), Ciechanowicach (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Augustyna) i Pałac.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Do rozdysponowania była kwota 5 mln zł. Wymogi formalne spełniło 261 wniosków, dotacji udzielono 146 zadaniom.

Ponadto samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.  JST wykonają 133 zadania, w tym 113 dróg dojazdowych do gruntów rolnych: gmina Kamienna Góra – Krzeszów 146 664 zł, gmina Lubawka – Bukówka 126 000 zł, gmina Marciszów – Sędzisław 75 096 zł.

nowakamienna Author