Warsztaty TRAILS

trails_2

Od piątku na kamiennogórskim rynku montowano kontenerowe miasteczko, w którym powstało czasowe laboratorium innowacji w ramach projektu TRAILS. Kamienna Góra jest pierwszym miastem w Polsce, w którym realizowany jest projekt. Warsztaty w naszym mieście rozpoczną się we wtorek 16 maja o godz. 9.00.  

Organizatorami warsztatów po stronie polskiej są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska, a ze strony Kamiennej Góry Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Urząd Miasta Kamienna Góra.

TRAILS jest całkowicie nowatorską formą projektu kształcenia i usług, która oferuje mobilne szkolenia innowacji oraz ma charakter pilotażowy, łącząc transgranicznie placówki edukacyjne i lokalnych pracodawców. Innowacyjność projektu TRAILS polega na wykorzystaniu formy mobilnych laboratoriów innowacyjności do wzmacniania lokalnego i regionalnego rozwoju oraz inicjowania inteligentnego podejścia typu bottom‐up dla zrównoważonego, dynamicznego rozwoju na wspieranym obszarze.