Deklaracja Lubawska

S3 Bolków _ Lubawka

Fot. GDDKiA.

W Miszkowicach odbyła się wczoraj współorganizowana przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego konferencja poświęcona budowie transgranicznej drogi ekspresowej S3, która na Dolnym Śląsku będzie przebiegała przez granicę Państwa w Lubawce. Budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy będzie kosztować 3,2 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2023 r.

W ubiegłym tygodniu rząd skierował do realizacji ostatni odcinek krajowego przebiegu trasy S3 z Bolkowa do granicy państwa. To ważny moment, aby rozmawiać o szczegółach budowy tej ważnej dla Dolnego Śląska trasy. W programie konferencji, w której udział wzięli: marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Iwona Krawczyk zaprezentowano aktualne uwarunkowania planistyczne i makroekonomiczne budowy połączenia dróg S3 z czeską drogą D11. Wiele miejsca poświęcono zaawansowaniu prac nad realizacją połączenia tych dróg po stronie polskiej i czeskiej, które przedstawiały instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji. Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005 r. w Straszynie.

Konferencja zakończyła się podpisaniem „Deklaracji Lubawskiej 2017”, która ma podkreślić istotne znaczenie budowy trasy ekspresowej S3 dla polskich i czeskich regionów oraz wyrażaną przez dolnośląski samorząd determinację na rzecz jej jak najszybszej realizacji. Deklaracja zostanie przekazana stronie rządowej w Polsce i w Republice Czeskiej.

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC – The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy. Na terenie Polski droga ekspresowa S3 przebiega południkowo od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce.

Na odcinku Bolków – Lubawka/granica państwa planowane jest wybudowanie 62 obiektów inżynierskich (w tym m.in. mostów, wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt), 3 węzłów drogowych (Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka), MOP II – po obu stronach drogi S3 oraz 2 tuneli drogowych o długości ok. 2300 m i ok. 320 m.