DZWONEK NA OBIAD – DOFINANSOWANIE OBIADÓW W SZKOŁACH

images-stories-dzwonek-na-obiad-pasek-450x177Program „Dzwonek na obiad” to forma pomocy w postaci stypendiów dla uczniów w latach 2016/2017 organizowana przez Fundację Być Bardziej. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu w Polsce, jeżeli miesięczny średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł netto.

Kto może złożyć wniosek?

– rodzic,

– opiekun prawny lub faktyczny ucznia,

– uczeń (jeżeli jest pełnoletni),

– każdy komu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Gdzie znajduje się formularz zgłoszenia?

Na stronie internetowej www.dzwoneknaobiad.pl

Wystarczy wejść w zakładkę zgłoszenia → zgłoś dziecko→wypełnij formularz (znajduje się w prawym górnym rogu). Następnym krokiem jest rejestracja konta, do którego niezbędne jest podanie własnoręcznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) oraz podanie aktywnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link  aktywujący konto w serwisie internetowym.

Do kiedy składać wniosek?

Nabór podstawowy trwa do 15 września 2016r.

Termin naboru uzupełniającego zostanie ogłoszony w zależności od dostępności środków finansowych (planowany termin ok. końca roku 2016).

Na jaki adres wysłać zgłoszenie?

Fundacja Być Bardziej, ul. Królowej Aldony 12 lok.1, 03-928 Warszawa

z dopiskiem “Dzwonek na obiad”

nowakamienna Author