70-lecie szkoły

dyrektorzy ZSZiO

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze rozpoczął się wczoraj przemarszem spod szkoły do Kościoła p.w. M.B. Różańcowej w Kamiennej Górze. Po mszy odbyła się w hali sportowej uroczystość. Momentami celebrowało ją 4 dyrektorów. W kolejności historycznej: Kazimierz Kuśmierczuk, Iwona Krawczyk, Andrzej Mankiewicz i obecna dyrektor Mariola Jaciuk. Jubileusz zakończył się zwiedzaniem szkoły oraz piknikiem w parku szkolnym.