Wymienisz piec, dostaniesz kasę

dlug

Nawet połowę pieniędzy otrzymasz na wymianę pieca na przyjazne środowisku źródła ciepła.  Rada miasta przyjęła regulamin udzielenia częściowego dofinansowania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Środki na sfinansowanie dotacji na wymianę ogrzewania pochodzić będą z budżetu miasta oraz pożyczki otrzymanej przez kamiennogórski samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie starać będą mogły się osoby, które zdecydują się wymienić w nieruchomości  dotychczasowe ogrzewanie zasilane paliwem stałym lub biomasą na przyjazne środowisku źródła ciepła – kotły gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, odnawialne źródła energii (OZE): kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

Dofinansowanie będzie przydzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania – 20 000,00 zł brutto dla domu jednorodzinnego oraz 14 000,00 zł brutto dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. Dofinansowanie przysługiwać będzie również dla budowy kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny.

Środki przyznane zostaną na zakończone zadanie. Do refundacji, kwalifikować będą się koszty udokumentowane, poniesione po 1 stycznia 2017 r.  Zakupione urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikaty zgodności CE.

Termin naboru wniosków, regulamin oraz formularz wniosku ogłoszony będzie jeszcze w tym miesiącu na stronie internetowej miasta www.kamiennagora.pl.

nowakamienna Author