22 kierowców straciło prawo jazdy!

wypjp4
Pomimo licznych kampanii społecznych, komunikatów i apeli nawołujących do przestrzegania ograniczeń prędkości, w dalszym ciągu znajdują się osoby, które nie stosują się do znaków drogowych, ignorując w ten sposób bezpieczeństwo swoje oraz innych. Jedną z form egzekwowania przepisów w tym zakresie są działania kontrolno – prewencyjne, które przeprowadzili ostatnio policjanci na drogach Dolnego Śląska. Niestety, kolejna akcja pod kryptonimem „Prędkość” pokazała, że połowa z ponad 1,7 tys. skontrolowanych kierujących jechała znacznie za szybko. Aż 22 osoby straciły prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze apelują o rozsądną i ostrożną jazdę.

Głównym celem prowadzonych ostatnio przez dolnośląskich policjantów działań, było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja pod kryptonimem „Prędkość” realizowana na drogach Dolnego Śląska miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze prowadzili działania w miejscach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń wykorzystując zarówno radiowozy oznakowane jak i pojazdy nieoznakowane. W trakcie akcji policjanci wykorzystywali sprzęt pomiarowy m.in. wideorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 1,7 tys. pojazdów, z czego niestety połowę w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Nałożyli na sprawców wykroczeń 887 mandatów karnych i zatrzymali aż 22 prawa jazdy w zw. z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o rozsądną i ostrożną jazdę. Pamiętajmy, że przepisy dotyczące ruchu drogowego są dla naszego bezpieczeństwa.

nowakamienna Author