Jest kasa dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z obszaru 22 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską mają kolejną szansę na pozyskanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Pula dostępnych środków, które w procedurze konkursowej przeznaczy dla przedsiębiorców Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego wyniesie ponad 20 min zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września 2017 roku i będzie trwał do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu, w tym również kryteriów, które muszą spełnić wnioski a także instrukcji jego wypełniania znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.walbrzych.eu Poddziałanie 1.5.2. Rozwój produktów i usług w MSP, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata) ZIT AW. Wniosek w formie elektronicznej udostępniony jest w systemie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl.

nowakamienna Author