Biała wstążka – stop przemocy wobec kobiet

biala_wstazka1

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” wystartowała także w Kamiennej Górze, potrwa do 10 grudnia.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania zrodziła się w Kanadzie w 1991 r. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a koniec kampanii przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Celem kampanii  jest  rozpowszechnianie w także w naszym mieście idei „Białej Wstążki” poprzez wyrażenie: Stop przemocy wobec Kobiet. W tym okresie organizatorzy zachęcają wszystkich  mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest  symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

nowakamienna Author