Sudety 2020-2030 

Sudety 2020-2030 

Blisko 100 samorządowców spotkało się dziś we Wleniu, aby złożyć podpis pod „Deklaracją Sudecką” w sprawie współpracy samorządowców południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz życia mieszkańców. Autorem nowej strategii jest lider Aglomeracji Wałbrzyskiej – dr Roman Szełemej. Zakłada ona wyodrębnienie nowego subregionu, czyli Sudetów i Pogórza Sudeckiego w nowej perspektywie unijnej z pominięciem północnej części województwa, która ze względu na szybszy wzrost gospodarczy nie będzie mogła starać się o pozyskiwanie środków unijnych.

– Udowodniliśmy, że w jedności siła, dlatego mówmy jednym głosem potęgując starania województwa o środki unijne. Nasza jedność pozwoli wypracować wspólne stanowisko do współpracy z rządem. To dla mnie niezwykle ważne, aby wszystkie samorządy lokalne naszego województwa, gminy i powiaty rozwijały się jednakowo, a gospodarcze różnice niwelowała nasza solidarność i wzajemne wsparcie – mówi marszałek Cezary Przybylski.

– Zarząd Województwa w pełni sprzyja inicjatywie, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwoju społeczno-gospodarczego w każdej części regionu – mówiła wicemarszałek Iwona Krawczyk.

nowakamienna Author