Złóż deklarację wymiany pieców

smog

Na stronie www.kamiennagora.pl w zakładce “program wymiany pieców” zostało zamieszczone ogłoszenie o możliwości składania przez mieszkańców miasta deklaracji dotyczącej zmiany systemu grzewczego opalanego paliwem stałym na proekologiczny.

Dokument ten mogą składać osoby zainteresowane ubieganiem się o refundacje części kosztów poniesionych na wymianę źródła ciepła wykonaną w 2018 roku, a które nie złożyły deklaracji w pierwszym terminie naboru.

Jak zaznaczone zostało w ogłoszeniu – złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Będzie stanowić cenną informację dla Gminy w zakresie planowania działań związanych z likwidacja niskiej emisji i pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel.

nowakamienna Author