Pieniądze dla Centrum Kultury w Kamiennej Górze

aglomeracja-walbrzyska-logoAglomeracja Wałbrzyska przyznała dotację na przebudowę budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Przedmiotem projektu jest  budynek Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze. Obecnie swoją działalność prowadzą tam Centrum Kultury (miejska jednostka organizacyjna) i Hufiec ZHP Kamienna Góra. Dzięki zaplanowanym działaniom, zwiększy się funkcjonalność obiektu, przez co będzie on mógł stać się miejscem prowadzenia działalności kulturalnej dodatkowo dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (miejska jednostka organizacyjna) i oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kamiennej Górze.

Planowana przebudowa pozwoli na zwiększenie funkcjonalności obiektu i powierzchni przeznaczonej na działalność kulturalną. Powierzchnia sali widowiskowej zwiększy się o ok. 30%, utworzona zostanie również studyjna sala teatralna, pełniąca również funkcję sali kinowej i teatralnej. W projekcie przewidziano rozwiązania zwiększające dostępność do przebudowywanego obiektu dla osób niepełnosprawnych, w postaci dźwigu osobowego, montażu platformy, czy przystosowaniu toalet. Zastosowane zostaną rozwiązania oszczędzające energię, w postaci opraw energooszczędnych z możliwością zarządzania i sterowania oświetleniem. Po zrealizowaniu projektu, oferta kulturalna Centrum Kultury ulegnie rozszerzeniu (m. in. rozbudowana oferta teatralna, muzyczna i wystawiennicza) i wprowadzona zostanie oferta filmowa.

Wartość całkowita projektu to 4 057 490,44 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 699 928,67 zł.