EMCS już od stycznia 2019

Informacja spółki DragonGaz dla podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W związku z nowelizacją ustawy akcyzowej, w zakresie wprowadzenia Elektronicznego Dowodu Dostawy (w skrócie EDD), zmianie ulegnie system dystrybucji oraz potwierdzania odbioru gazu płynnego, zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

System zacznie funkcjonować od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Od tego momentu dostawy gazu płynnego, zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie, będą odbywać się jedynie na podstawie państwowego systemu EMCS, do którego będzie zgłaszana każda dostawa, przed wysyłką i w tym systemie będzie konieczne jej potwierdzenie. *

Aby możliwe było realizowanie dostaw konieczne jest:

  1. Dokonanie przez Państwa (nieodpłatnego) aktualizacyjnego zgłoszenia AKC-R **, w którym wpisany musi być numer CN zwolnionego produktu, z jakiego Państwo korzystają (propanu technicznego CN 27 11 12 94 lub 27 11 12 97 ).
  2. Zweryfikowanie przez Państwa w lokalnym Urzędzie Skarbowym ( dawnym Urzędzie Celnym ), czy jesteście Państwo wpisani do systemu EMCS, jako odbiorca gazu płynnego zwolnionego z akcyzy, ze względu na przeznaczenie.
  3. Zweryfikowanie przez Państwa w lokalnym Urzędzie Skarbowym, czy posiadają Państwo właściwy podpis elektroniczny do potwierdzania odbiorów gazu płynnego, w systemie EMCS.

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy akcyzowej, po otrzymaniu dostawy gazu płynnego będziecie Państwo zobowiązani w ciągu 5 dni do potwierdzenia odbioru dostawy gazu płynnego w systemie EMCS .

W przypadku niespełnienia tego obowiązku ustawodawca przewiduje karę w wysokości 5000 zł, za każdy taki przypadek.

W przypadku niewykonania powyższych czynności i nieprawidłowego zapisu lub braku Państwa firmy w systemie EMCS , dostawy będą przez system odrzucone i nie będą realizowane.

Teoretycznie, istnieje w tym przypadku możliwość dostawy do Państwa propanu z zapłaconą akcyzą do celów grzewczych (około 5 groszy do 1 litra), ale z powodu braku do dnia dzisiejszego rozporządzeń wykonawczych, nie wiemy czy możliwe będzie wykonywanie łącznego transportu gazu zwolnionego i gazu z zapłaconą akcyzą, co może doprowadzić do wydłużenia czasu dostawy lub uniemożliwić dostawę gazu, poza systemem EMCS.

Prosimy, na wszelki wypadek zadbać o to, aby na koniec grudnia 2018 napełnić zbiorniki gazem, unikając konieczności pilnych dostaw w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.

W przypadku pojawienia się nowych informacji co do szczegółowych zasad działania systemu będziemy Państwu na bieżąco przekazywać niezbędne informacje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu : 71 334 90 00 wew. 1

*      aby tego dokonać należy wcześniej założyć konto na stronie https://puesc.gov.pl/  w wersji rozszerzonej

**     rozporządzenie MF z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego oraz wzór AKC-R  do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej

nowakamienna Author