Nowe, niedopracowane prawo

Spółka DragonGaz zachęca klientów do dokonywania zakupów gazu w grudniu, w związku z wejściem nowych rozwiązań legislacyjnych, w zakresie kontroli dystrybucji gazu płynnego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Niestety, brak jest przepisów wykonawczych, system nie działa, czas rejestracji firm, w chwili obecnej, uniemożliwia jego gotowość od 1 stycznia 2019 roku.

W styczniu 2019 należy spodziewać się dużych utrudnień w dystrybucji gazu płynnego z powodów nowego, niedopracowanego prawa.

nowakamienna Author