Rusza konkurs wiedzy o Gruzji

Gospodarka, turystyka, a także administracja samorządowa, edukacja i szkolnictwo – współpraca Dolnego Śląska z Autonomiczną Republiką Adżarii rozwija się w szybkim tempie. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski ogłosił start konkursu wiedzy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w którym główną nagrodą będzie wyjazd młodzieży do naszego partnerskiego regionu w Gruzji.

Dolny Śląsk ściśle współpracuje z Autonomiczną Republiką Adżarii w Gruzji już od ponad 2 lat. Wtedy właśnie podpisano porozumienie, na mocy którego regiony wspólnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie gospodarki, turystyki, medycyny, kultury i edukacji, administracji samorządowej a także szkolnictwa wyższego.

W grudniu ubiegłego roku, podczas wizyty na Dolnym Śląsku Ingi Shamilishvili – minister Edukacji, Kultury i Sportu Autonomicznej  Republiki Adżarii – podjęto decyzję o współpracy w sektorze edukacji między dwoma partnerskimi regionami.

– Ta współpraca obejmie wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, wymianę informacji o systemach szkolnictwa, treściach kształcenia, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, a także metodach pracy ze szczególnie uzdolnionymi uczniami – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Podczas tego spotkania omówiono także formułę wizyt studyjnych nauczycieli w krajach partnerskich oraz organizację dwustronnego konkursu wiedzy o kraju partnerskim i organizację szkoły letniej dla młodzieży w Gruzji i na Dolnym Śląsku. Właśnie ten konkurs był głównym tematem dzisiejszej konferencji, w której uczestniczyli również Jolanta Szwedowska – dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Aleksandra Wencek z Urzędu Miejskiego w Miliczu oraz Karol Przywara – dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą w urzędzie marszałkowskim.

– Współpracę z partnerami z Gruzji rozpoczęliśmy od wymiany doświadczeń w zakresie turystyki. Dzisiaj obejmuje już takie dziedziny jak gospodarka, kultura, sport czy ekologia. Teraz rozpoczynamy projekt edukacyjny, który będzie promował dwustronnie nasze regiony wśród młodych ludzi.  To inwestycja w przyszłość naszych relacji – mówi Karol Przywara, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą w urzędzie marszałkowskim. – Bezpośrednie loty z Wrocławia do Gruzji okazały się strzałem w dziesiątkę. Samoloty są wypełnione w obie strony, także poza sezonem, gdyż coraz więcej Gruzinów decyduje się na pracę w Polsce – podsumowuje Karol Przywara.

Główną nagrodą w konkursie, który właśnie startuje będzie pobyt 10 laureatów z Dolnego Śląska w Adżarii i 10 laureatów ze strony partnera na Dolnym Śląsku. Ponadto, z inicjatywy radnego województwa dolnośląskiego Tytusa Czartoryskiego, do laureatów wiedzy o Polsce z Adżarii w Gruzji dołączy pięcioro dzieci, które na skutek działań wojennych  w konflikcie rosyjsko-gruzińskiem straciły jedno lub obojga rodziców.

nowakamienna Author