Dolny Śląsk w czołówce!

Dolny Śląsk jest w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie i zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia. Przekroczyliśmy próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, co oznacza, że z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów w okresie przejściowym.

Dziś w Brukseli delegacja z Dolnego Śląska rozmawia z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej na temat przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.

– Już teraz zabiegamy o zabezpieczenie dla naszego województwa odpowiednich środków finansowych w przyszłym budżecie unijnym. Dolny Śląsk jest regionem dynamicznie rozwijającym się. Chcemy by tempo tego rozwoju było utrzymane. Dlatego staramy się by środki unijne, które ten rozwój wspierają, były dla naszego województwa jak największe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

nowakamienna Author