Kolejne pieniądze dla gminy Kamienna Góra

Pawilon na wodzie w krzeszowskim Betlejem.
Pawilon na wodzie w krzeszowskim Betlejem.

Wniosek projektowy „Zwiększenie atrakcyjności Pawilonu »Na wodzie« w Betlejem poprzez remont stawu (ujęcia wody) wraz z otoczeniem w Krzeszowie”, złożony przez Gminę Kamienna Góra uplasował się na siódmym miejscu listy rankingowej ZIT AW. Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie około 410 tys. złotych.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje uszczelnienie spękanej betonowej płyty dennej stawu i odpływu, odnowienie i wykonanie izolacji całej powierzchni betonowej płyty stawu, oraz wykonanie nowego ogrodzenia tego obiektu zabytkowego. Całość kosztów planowanych prac szacuje się na kwotę przeszło 600 tys. złotych – czytamy na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Warto przypomnieć, że Pawilon »Na wodzie« w Betlejem, jest niewątpliwą perełką Gminy Kamienna Góra. Pawilon, wybudowany ok. 1730 r., jest drewnianym budynkiem, posadowionym na palach pośrodku stawu z zabudowanym źródłem samowypływających wód podziemnych. Płyta denna, jest elementem konstrukcyjnym pawilonu znajdującego się ponad powierzchnią stawu, poprzez to, że stanowi fundament i oparcie dla samego pawilonu oraz pali, na których wspiera się pawilon oraz prowadzący do niego mostek. Obecnie płyta ta jest spękana i uszkodzona, a liczne ubytki w płycie dennej powstałe w wyniku erozji zagrażają budowli i utrudniają jej udostępnienie dla szerszego grona odbiorców. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska oraz wzrostu jego atrakcyjności turystycznej.

Wykonanie prac i zakończenie realizacji projektu planuje się na połowę przyszłego roku.

nowakamienna Author