Działania pod kryptonimem „SMOG”

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Górze cyklicznie prowadzą wzmożone działania mające na celu kontrolę emisji spalin pojazdów poruszających się po drogach powiatu kamiennogórskiego.

Celem akcji jest wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszających wymagania ochrony środowiska. Kierowcy, których pojazdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto policjanci zwracają uwagę również na stan techniczny pojazdów.

Akcja ma również charakter edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową.

Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.

nowakamienna Author