Oczy skierowane na Chełmsko Śląskie

chelmsko-slaskie-2016-1Chełmsko Śląskie ma swoje ważne 5 minut. Jest najpiękniejszą wsią Dolnego Śląska 2016. “Piękna Wieś Dolnośląska 2016” – konkurs samorządu województwa dolnośląskiego odbył się już po raz ósmy i został zorganizowany w IV kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”, „Najlepszy Start w Odnowie Wsi”. Chełmsko Śląskie zdobyło nagrodę główną i tytuł “Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej”. We wczorajszej uroczystości wzięło udział kilkaset osób. Zarząd województwa dolnośląskiego reprezentowały: Iwona Krawczyk i Ewa Mańkowska.

chelmsko-slaskie-2016

Chełmsko Śląskie jest malowniczą wsią położoną w granicach administracyjnych Gminy Lubawka (w pobliżu granicy polsko-czeskiej), znaną z domków tkaczy śląskich i rynku, świadczących o jego bogatej przeszłości. Jak wynika z podań historycznych, założone zostało na przełomie X i XI wieku przez Czechów. W wieku XVI miasteczko stało się centrum tkactwa i handlu płótnami. Jednym z charakterystycznych gatunków roślin, utożsamianych właśnie z obszarem sołectwa po dzień dzisiejszy jest len, który ze względu na lokalne wyroby, zapisze się na kartach historii. 

W roku 1945 z nieznanych jak dotąd przyczyn Chełmsko Śląskie utraciło prawa miejskie. Liczne zabytki architektury barokowej oraz sakralnej powodują wrażenie jakby czas płynął tu o wiele wolniej…

Chełmsko Śląskie stało się planem zdjęciowym. Nakręcono tu: Na północ od Kalambrii, Wizytę starszej pani, Dom Pirków.

Pomysł na weekend- Chełmsko Śląskie.

 

nowakamienna Author