Elektroniczne dowody dostawy: prace wciąż trwają

Obowiązek realizacji dostaw gazu na podstawie elektronicznego dowodu dostawy może być ponownie przesunięty. Tym razem mowa jest o kolejnych 12 miesiącach. Powód opóźnienia: trwające prace w zakresie budowy oprogramowania obsługującego system.
Przypomnijmy, zasady działania nowego systemu nakładają szereg nowych obowiązków zarówno dla dystrybutorów, jak i dla odbiorców gazu płynnego. Regulacje są wprowadzane pod hasłami „uszczelniania systemu” i walki z „szarą strefą”, która to nie występowała w tym obszarze lub jej skala była mało znacząca dla skarbu państwa.

nowakamienna Author