Szpital wzywa

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze wzywa do niezwłocznego zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji – apel został dziś opublikowany na stronie starostwa powiatowego w Kamiennej Górze. Podpisała się pod nim prezes zarządu PCZ, Barbara Kosak.

Czytamy: Wskazuję, iż publiczne wystąpienia i przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących złej kondycji finansowej spółki i zamknięcia powiatowego szpitala tj. Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. są działaniami bezprawnymi.

Wystąpienia o takiej treści nie należy traktować jako troskę o mieszkańców Powiatu Kamiennogórskiego, lecz jako celową dezorganizację pracy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Nieprawdziwe informacje mogą narazić na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia chorych.

Publiczne przekazywanie takich informacji są pomówieniami, mającymi na celu wyłącznie poniżanie i powodują utratę zaufania. Takimi działaniami narażają się Państwo na odpowiedzialność zarówno cywilną jak i karną.

W sytuacji dalszego rozpowszechnia nieprawdziwych informacji Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. będzie zmuszone do wystąpienia na drogę sądową i zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pomówienia.

Fot. użyczone / pcz.org.pl

 

 

nowakamienna Author