Lubawka: PSZOK przeniesiony

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubawce, który znajdował się przy ul. Zielonej 30 od dnia 29 listopada 2021 roku został przeniesiony na ul. Komunalną 3.

Nieodpłatnie przyjmujemy segregowane inne odpady komunalne:

  • PRZETERMINOWANE LEKI
  • CHEMIKALIA
  • METALE
  • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
  • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYNY
  • ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. meble)
  • ZUŻYTE OPONY
  • ODPADY ZIELONE
  • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE POWSTAŁE PODCZAS DROBNYCH REMONTÓW

nowakamienna Author