#Ty możesz być następny…

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP wraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości uczestniczy w międzynarodowej akcji prewencyjnej z zakresu przeciwdziałania cyberprzestępstwom w sieci pod nazwą #YouMayBeNext – #TyMozeszBycNastepny organizowanej przez INTERPOL.

Działania te mają na celu zmniejszenie globalnego wpływu cyberprzestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu na całym świecie. Kampania koncentruje się na trzech głównych zagrożeniach w obszarze cyberprzestępczości w oparciu o przeprowadzoną przez INTERPOL ocenę zagrożeń:

Distributed Denial of Services (DDoS) attacks – Ataki DDoS;
Ransomware attacks – Ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania (ransomware);
Digital extortion / sextortion – Cyfrowe wyłudzenie / sextortion
Celami kampanii uświadamiającej jest:

podniesienie świadomości społecznej na temat najważniejszych zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości oraz promowanie właściwej higieny cyberbezpieczeństwa wśród osób prywatnych i firm na całym świecie;
wspieranie wysiłków organów egzekwujących przepisy prawa na całym świecie w zakresie łagodzenia skutków i zapobiegania najważniejszym zagrożeniom cybernetycznym w celu uzyskania lepszych wyników operacyjnych;
pogłębienie współpracy i partnerstwa poprzez wspólne działania i wymianę informacji w trakcie trwania kampanii.

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, organizacji zajmujących się egzekwowaniem przepisów prawa oraz partnerów INTERPOLU na całym świecie. Hasło przewodnie: #YouMayBeNext  – #TyMozeszBycNastepny, mówi o tym, że każdy jest w równym stopniu narażony na ataki cyberprzestępców. Kampania uświadamiająca będzie prowadzona głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Linki do stron Interpolu:

Twitter: @INTERPOL_Cyber i @INTERPOL_HQ

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/interpol

Facebook: https://www.facebook.com/InterpolHQ

Instagram: https://www.instagram.com/interpol_hq

YouTube: https://www.youtube.com/user/INTERPOLHQ

(Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, INTERPOL)

nowakamienna Author