Sprawdzimy jakość powietrza w Lubawce

Na lubawskim rynku zamontowany został czujnik jakości powietrza atmosferycznego. Wyniki aktualnego stanu powietrza, można sprawdzić na stronie internetowej www. lubawka.eu, klikając w zakładkę dla Mieszkańca, a następnie w prawym bloku zakładek, klikając w zakładkę Sprawdź jakość powietrza, jak również wchodząc w link:https://airly.org/map/pl/#50.706925,16
Sensor Airly zakupiony został ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zawartego porozumienia dotyczącego promocji na terenie gminy Programu “Czyste Powietrze”.
Sensory Airly mierzą kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) oraz gazy (NO2, O3, SO2 i CO), aby każdy użytkownik miał szczegółowy wgląd w jakość powietrza, którym oddycha. Sensory mierzą stężenie cząstek stałych, korzystając z technologii laserowej.