Pieniądze na współpracę z Czechami

interreg

Obrady Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska  z udziałem wicemarszałek województwa dolnośląskiego Iwony Krawczyk. Zatwierdzanie projektów do dofinansowania w ramach Osi 4 i 2 Programu. Na liście zatwierdzonych znalazły się projekty instytucji IRT i KARR oraz liczne projekty fundacji, stowarzyszeń realizujących transgraniczne projekty, a także gmin m. in.: Lubawka, Świdnica, Nowa Ruda, Radków, Wałbrzych, Paczków, Kudowa Zdrój.

nowakamienna Author