Grypa ptaków

raport-specjalny

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kamiennej Górze wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii informują, że otrzymane 27 stycznia w godz. porannych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch martwych łabędzi, które zostały znalezione nad zalewem w Kamiennej Górze. Przypominamy, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.

Na terenie Powiatu Kamienna Góra w obrębie zalewu 26 stycznia zgłoszono jeszcze jeden (poza zidentyfikowanymi wcześniej) przypadek znalezienia martwego łabędzia mogącego być nosicielem wirusa H5N8.

Wirus H5N8 cechuje się dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. Dlatego zaleca się: ograniczenie spacerów ze zwierzętami w okolicach zalewu w Kamiennej Górze, w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa, wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego, na terenie całego miasta Kamienna Góra, za wyjątkiem kontrolowanego dokarmiania prowadzonego przez zarządców obiektów wodnych połączonego z codziennym sprawdzeniem stanu zwierząt.

Ponadto przypomina się o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi: trzymanie ptaków w zamknięciu, rejestrację swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze. Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.

Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze – telefon 75 7430264.

Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wroc.wiw.gov.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze piwkamiennag.nbip.pl, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kamienna-gora.pl oraz stronie Urzędu Miasta Kamienna Góra kamiennagora.pl.