Ponad 100 % więcej gazu

Bardzo deszczowe lato wymusza zwiększenie zużycia gazu. Segment rolniczy już przygotowuje się do suszenia płodów rolnych i do zakupów, zwiększonych względem lat poprzednich, ilości gazu płynnego. Spodziewany wzrost zużycia LPG w suszarniach rolniczych – ponad 100% w porównaniu z zeszłym rokiem. DragonGaz sp. z o.o. zwracamy uwagę na ten fakt. Namawia do sprawdzenia stanu gazu […]

S3 aż do Lubawki

Burmistrz Lubawki Ewa Kocemba poinformowała na swoim facebooku: S3 aż do Lubawki. To znakomita wiadomość dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Wojewoda dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka). Odcinek S3 pomiędzy Kamienna Góra, a granicą państwa w Lubawce ma długość […]

Bezpiecznie do szkoły

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszyła na terenie całego Dolnego Śląska akcja pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Razem z dziećmi i młodzieżą szkolną wokół dolnośląskich placówek oświatowych pojawili się policjanci ruchu drogowego i prewencji, którzy będą dbać o bezpieczeństwo uczniów w trakcie ich drogi do szkoły i powrotu do domu. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę […]

PSZOK – bezpieczne miejsce dla odpadów

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1 to część projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. Nowoczesną Inwestycję realizuje lubawska spółka Sanikom. Przebudowany zostanie istniejący i działający od wielu lat punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. […]

Miejskie placówki oświatowe zaczęły rok szkolny

Wszystkie miejskie placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny. Obie podstawówki pracują w trybie stacjonarnym. Dzieci przyjęły także trzy przedszkola i żłobek – czytamy na stronie internetowej kamiennogórskiego ratusza. Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze wznowiło działalność w odnowionej siedzibie w gmachu Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4. Na zajęcia przyszli dziś prawie wszyscy wychowankowie. Po […]