Dolny Śląsk w czołówce!

Dolny Śląsk jest w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie i zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem wzrostu zatrudnienia. Przekroczyliśmy próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, co oznacza, że z kategorii regionu słabiej rozwiniętego awansowaliśmy do kategorii regionów w okresie przejściowym. Dziś w Brukseli delegacja z Dolnego Śląska rozmawia z przedstawicielami […]

Iwona Krawczyk przewodniczącą zespołu parlamentarnego

Od dzisiaj przewodniczę Zespołowi Parlamentarnemu ds. Infrastruktury Sportowej – napisała na swoim profilu fb, Iwona Krawczyk, poseł na Sejm RP. Wiceprzewodniczącymi zostali: Posłanka Małgorzata Niemczyk i Poseł Jakub Rutnicki, a sekretarzem Posłanka Elżbieta Stępień. Na posiedzeniu- ukonstytuowanie i ambitny plan pracy zespołu. Z dolnośląskich parlamentarzystów do zespołu dołączyli: Posłanki Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Joanna Augustynowska oraz Poseł Michał Jaros.

Bezpieczne Ferie 2019

Już od piątku dzieci i młodzież z województwa dolnośląskiego rozpoczną ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, Policja podejmuje działania zmierzające do zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno – kontrolne. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku, jak i tym, które pozostaną […]

Rusza konkurs wiedzy o Gruzji

Gospodarka, turystyka, a także administracja samorządowa, edukacja i szkolnictwo – współpraca Dolnego Śląska z Autonomiczną Republiką Adżarii rozwija się w szybkim tempie. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski ogłosił start konkursu wiedzy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w którym główną nagrodą będzie wyjazd młodzieży do naszego partnerskiego regionu w Gruzji. Dolny Śląsk ściśle współpracuje z Autonomiczną […]