Szopa kandydatem na burmistrza

Kamil Szopa ogłosił na swoim profilu fb, że za 5 lat wystartuje na burmistrza Kamiennej Góry. “Drodzy Kamiennogórzanie, jesteśmy świeżo po wyborach podczas których gryzłem się sam z sobą czy czy nie wystartować na radnego miasta Kamienna Góra, niestety przerosło mnie to, nie zdecydowałem się i dziś wiem ze był to błąd. Przez najbliższe 5 […]

Szlaki zamknięte!

Od 1 kwietnia do końca maja, z uwagi na okres godowy czyli toki cietrzewi oraz okres lęgowy sokołów zamknięte dla ruchu turystycznego zostaną: 1. Szlak niebieski od Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu. Obejście z Okraju do Sowiej Przełęczy zostało poprowadzone szlakiem czerwonym przez teren Republiki Czeskiej. 2. Odcinek szlaku zielonego […]

Zakaz wypalania traw

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w trosce o ochronę środowiska, po raz kolejny organizuje na terenie województwa dolnośląskiego wiosenną akcję informacyjną pt. „Zakaz wypalania traw”. Celem akcji jest przypomnienie, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, a szczególnie na terenach chronionych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

Św. Jan Paweł II – Apostoł Pokoju

Zapraszamy do udziału w Mszy Świętej, która odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00 na Stadionie Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu. Tradycja ta przetrwała od pierwszej spontanicznej Mszy Świętej zorganizowanej po śmierci Jana Pawła II, w dniu 7 kwietnia 2005 r. Tegorocznej Mszy Świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Eminencja, ksiądz kardynał […]

„Kulturalne inspiracje”

Kolejny polsko-czeski kulturalny projekt z dofinansowaniem Euroregionu Glacensis. Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał ponad 19,5 tys. euro dofinansowania z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów. Decyzja zapadła na 6. Posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego. – Chcemy, żeby od najmłodszych lat, dzieci z Polski i Czech poznawały siebie, swoją kulturę, obyczaje, uczyły języka swoich sąsiadów- […]