Aktualności

Awanse z okazji Święta Niepodległości.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, mł. insp. Adam Jacek Pilch postanowili wyróżnić przedterminowymi awansami dziesięciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze z okazji Święta Niepodległości. Awansowani odebrali akty mianowania w piątek podczas uroczystej zbiórki.

Z tej okazji w piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem kamiennogórskiego pocztu sztandarowego.

Dowódca uroczystości komisarz Rafał Przychocki złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze, młodszemu inspektorowi Adamowi Jackowi Pilchowi. Następnie szef kamiennogórskiej jednostki pogratulował policjantom, którzy w tym szczególnym dniu, jakim jest Święto Niepodległości, zostali wyróżnieni przedterminowym awansem.

Odczytano wyciągi z rozkazów personalnych Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze młodszego inspektora Adama Jacka Pilcha.

Następnie młodszy inspektor Adam Jacek Pilch wraz ze swoim I zastępcą podinspektorem Mariuszem Rusieckim wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Gratulujemy wszystkim awansowanym!