Aktualności

Bezpłatne badania osteoporozy w Kamiennej Górze

Kamienna Góra przystąpiła do Samorządowej Koalicji na Rzecz przeciwdziałania osteoporozie. Chcemy przebadać ponad 1000 mieszkańców z tzw. grupy ryzyka.

Program wystartuje w połowie roku. Badania będą dla mieszkańców Kamiennej Góry bezpłatne.

– Naszym celem jest zmniejszenie liczby złamań osteoporotycznych w szczególności w grupie kobiet po 65 roku życia – mówi inicjator projektu Janusz Jarosz społeczny rzecznik osób niepełnosprawnych i przewodniczący rady miasta.

Samorząd podjął się częściowego finansowania programu. Miasto przeznaczyło na ten cel ok. 70 tysięcy złotych. Wystąpi też do Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie 40 procent kosztów badań. W sumie program ma kosztować 115 tysięcy złotych. Szacujemy, że weźmie w nim udział 1251 osób.

– Seniorzy są i będą coraz liczniejszą grupą w naszej społeczności. Miasto musi dbać o ich komfort życia, także życia w dobrym zdrowiu – dodaje Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry.

Osteoporoza to choroba szkieletu, charakteryzująca się zwiększonym ryzykiem złamań kości, które mogą nastąpić nawet przy niewielkim obciążeniu. Zwykle rozwija się u kobiet po menopauzie, rzadziej występuje u mężczyzn. Bywa też następstwem stosowania niektórych leków. Jest chorobą powszechną. Szacuje się, że ok. 40 procent kobiet powyżej 50 roku życia choć raz doznaje złamania związanego z osteoporozą.

Miasto Kamienna Góra zamierza w przyszłości podjąć starania związane z uruchomieniem specjalistycznej poradni leczenia osteoporozy. Brakuje jej w naszym regionie. Na Dolnym Śląsku są jedynie cztery takie placówki (wszystkie zlokalizowane w północnej części województwa, trzy we Wrocławiu i jedna w Lubinie).

Sygnatariuszami podpisanego w ratuszu porozumienia są: Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry, Janusz Jarosz społeczny rzecznik osób niepełnosprawnych, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii CMKP oraz przedstawiciele: Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Kamiennej Górze, Fundacji Wygrajmy Zdrowie, wydawnictwa Serwis Administracyjno-Samorządowy i firmy Amgen Biotechnologia.