Po godzinach - warto zobaczyć

Centrum Kultury w Kamiennej Górze zaprasza na koncert patriotyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizator prosi o odbiór bezpłatnych wejściówek.

KONCERT PATRIOTYCZNY: „Witaj majowa jutrzenko”
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Kamiennej Górze

3 Maja 2023 r. o godz. 16.00

Odbiór bezpłatnych zaproszeń na wydarzenie w impresariacie Centrum Kultury.
Wystąpią:
SEKCJA WOKALNA CENTRUM KULTURY

ZESPÓŁ „OLGA”

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Pomimo, że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.