Aktualności

Dobry start: prawie 70 tysięcy wniosków w tydzień.

Pomimo trwających wakacji w ciągu pierwszego tygodnia rodzice na Dolnym Śląsku wysłali do ZUS 67 tysięcy wniosków. W całym kraju wpłynęło ich 890 tys. W minionym 2022 roku rodzice na Dolnym Śląsku złożyli  249, 7 tys. wniosków o 300 plus na 335,7 tys. dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już drugi rok przyznaje i wypłaca pieniądze z programu „Dobry Start” nazywane popularnie wyprawką szkolną.

  • Tylko do 8 lipca 2022 roku wpłynęły do ZUS na Dolnym Śląsku 66 376 wnioski
  • W całym kraju wpłynęły już 885 327 wnioski

W ramach programu rodzice – bez względu na swoje dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

– Bardzo ważne jest przy wypełnianiu wniosku nawet kilkukrotne sprawdzenie numeru konta. Pieniądze ZUS będzie wypłacał tylko na konto, więc ważne jest, aby numer był poprawny – dodaje. – Błąd w numerze konta to jeden z najczęstszych błędów, jaki popełniają wnioskujący – przestrzega Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wyprawkę dostaje rodzic raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

– Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmujemy od początku lipca aż do 30 listopada ale tylko złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września– dodaje.

Wniosek o wypłatę z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

– Rodzice najczęściej korzystają z aplikacji mZUS, własnego internetowego banku i konta na PUE ZUS żeby przesłać wniosek – dodaje Kowalska-Matis.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z „Dobrego Startu” poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. To pozwoli uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu – czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Płatność bezgotówkowa to, bowiem znacznie tańsza i bezpieczniejsza forma niż przekaz gotówkowy.