Aktualności

Elektroniczna a działa jak plastik.

Blisko 700 tysięcy osób korzysta z elektronicznej legitymacji. ZUS mLegitymację wydaje od stycznia 2023 r. Dzięki niej można udowodnić prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących seniorom ulg. Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty działa tak samo jak ta tradycyjna, plastikowa karta. Można ją ściągnąć.

– Dzięki temu każdy senior ma dostęp do swojej elektronicznej legitymacji we własnym telefonie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do końca marca tego roku taki elektroniczny dokument pobrało 694 534 osoby – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia automatycznie mLegitymację wszystkim klientom, którzy przechodzą na emeryturę lub rentę. Obywa się to bez żadnego wniosku i wizyty w ZUS. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i ściągnąć dokument „legitymacja emeryta-rencisty”. Na pulpicie aplikacji pojawi się ikona mLegitymacji.

– Jeżeli jednak nie dodaliśmy wcześniej w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, czyli dołączenie dowodu osobistego, a następnie dopiero legitymacji emeryta-rencisty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Elektroniczna a ważna jak plastikowa

Elektroniczna legitymacja, którą mamy zainstalowaną w telefonie, to duże ułatwienie dla klientów ZUS, którzy nie muszą mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta-rencisty. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument.

– Senior potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu – opowiada rzeczniczka.

Plastik można też dostać

Od 2023 r. ZUS wydaje plastikową legitymację emeryta – rencisty tylko na wniosek.

– Robimy to na wyraźne życzenie klienta, który nie wyobraża sobie życia bez plastiku – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka zapewnia, że senior w każdej chwili może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (na formularzu o symbolu ERL). Taki wniosek można złożyć w ZUS-ie w dowolnym czasie – zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, jak i już po przyznaniu świadczenia. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie karty plastikowej jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.

Pilnuj swoich danych

– Nasi najstarsi klienci są postrzegani przez oszustów za łatwe do oszukania osoby, dlatego apeluję o to żeby nie udostępniać danych z legitymacji emeryta –rencisty czy z dowodu osobistego osobom, które o to proszą w niejasnym celu – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Mieliśmy przypadek, że do jednego z klientów ktoś zadzwonił, przedstawił się, jako pracownik ZUS i prosił o podanie danych z legitymacji emeryta-rencisty w celu ich zweryfikowania. Jako powód podał rzekomą awarią systemu w ZUS. Był na tyle przekonywujący, że klient podał dane, o które prosił oszust. Po rozmowie z córką sprawę zgłosił na policję – opowiada.

Rzeczniczka przypomina, że pracownicy ZUS nie dzwonią do seniorów, by zebrać od nich dane osobowe, dane z ich legitymacji emeryta-rencisty. W sprawach emerytur kontaktujemy się z naszymi klientami osobiście w swoich placówkach ZUS, za pośrednictwem tradycyjnej poczty albo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – podkreśla.

Dlatego w razie wystąpienia takich sytuacji warto zweryfikować tożsamość rzekomego urzędnika kontaktując się z ZUS pod nr tel. 22 560 16 00 albo od razu zadzwonić na policję.