Aktualności

Hejt – odpowiedzialność karna nieletnich.

Uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach wzięli udział w zajęciach, podczas których przypomnieli sobie dobrze znane im zasady savior vivre w życiu codziennym oraz w sieci. Szeroko pojęta mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży, może prowadzić do przekroczenia cienkiej granicy pomiędzy żartem a czynem karalnym, zaś w konsekwencji, do bolesnych skutków stalkera a także jego ofiary.

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, udała się do Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, gdzie w ramach zajęć profilaktycznych z wychowawcą grupy klasy 6, przypomniano uczniom, jak ważne jest to, aby szanowały siebie i innych. W okresie dojrzewania, młodzież bywa szczególnie wrażliwa i krucha, a każde słowo krytyki ze strony rówieśnika, stanowi dla nich głęboko zakorzeniony „fakt”, niezbity dowód, który prowadzi do braku akceptacji siebie, wiary we własne możliwości. Brak wsparcia, pomocy w ich trudnych chwilach mogą prowadzić do zniechęcenia, alienacji, problemów psychicznych czy zaburzeń, które odciskają bolesne piętno niekiedy na całe życie. Ważne jest aby dzieci umiały oceniać właściwie problemy i z pomocą dorosłych, stawiały czoła drobnym niepowodzeniom w okresie dorastania, co pozwoli im na zmierzenie się z większymi w dorosłości. W trakcie wspólnej „burzy mózgów” zostały rozwiane wszelkie wątpliwości związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, czynów zabronionych, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Przypominano im również jak kluczowa jest wzajemna pomoc, a także obserwacja siebie nawzajem. Każdy sygnał, o nagłych zmianach nastroju, czy negatywnego zachowania dziecka, powinien być zweryfikowany, celem wykluczenia i zapobieżenia niepożądanych zdarzeń.

Problemy ze snem, lęk przed szkołą, depresja, myśli samobójcze – to tylko kilka możliwych skutków, które może wywołać fala hejtu. Reagujmy na hejt w przestrzeni publicznej! Zachowujmy kulturę w treściach internetowych, które umieszczamy. Bądźmy wzorem dla dzieci, które powielają nasze zachowania.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111!