Aktualności

Jesienne porządki w Kamiennej Górze

21, 28 października oraz 4, 18 listopada 2020 r. w całym mieście przeprowadzona będzie zbiórka odpadów ogrodowych.

Urząd Miasta w Kamiennie Górze: prosimy, aby w tych dniach mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawili brązowe worki na odpady przy swoich posesjach. Kamiennogórzanie zamieszkujący domy wielorodzinne będą mogli je pozostawić przy pojemnikach przynależących do ich budynków. Worki będą odbierane przez Sanikom sp. z o.o.

Worki na odpady ogrodowe można otrzymać w wydziale infrastruktury miejskiej i ochrony środowiska (parter, pok. 105) w kamiennogórskim ratuszu.

Przypominamy, że opadłe liście tworzą naturalną ściółkę wokół drzew i krzewów. Ograniczają parowanie wody i chronią rośliny przed mrozem. Ponadto rozkładając się, użyźniają glebę. Zwiędłe liście są też naturalnym zimowym schronieniem dla wielu przedstawicieli fauny. Dlatego apelujemy o rozwagę przy oczyszczaniu terenów zielonych.