Ogłoszenie

Język czeski? Ano, czyli tak. I to nawet od podstaw!

Zakład Bohemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wyjątkowe interdyscyplinarne studia podyplomowe: Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie, które rozpoczną się w kwietniu 2023 roku i potrwają trzy semestry. Nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw, a studia prowadzone są w formie zdalnej (online).

Jest to jedyna taka oferta akademicka w Polsce – zapisać można się do końca marca 2023.

Studia to autorska koncepcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby potencjalnych słuchaczy: ludzi pracujących z Czechami w Polsce lub Republice Czeskiej, interesujących się kulturą naszych sąsiadów, mieszkających na pograniczu czy chcących po prostu nauczyć się języka, który wciąż wzbudza w Polsce powszechny uśmiech. Warto jednak wiedzieć, że dla Czechów język polski jest równie zabawny.

Oprócz zajęć specjalistycznych prowadzonych w języku polskim związanych m.in. z historią, turystyką, kulturą, gospodarką, prowadzeniem korespondencji i negocjacji czy zagadnieniami marketingu i biznesu na studiach będzie można – w stopniu co najmniej komunikatywnym – nauczyć się języka czeskiego, którego intensywny kurs prowadzony jest od podstaw. O wysoki poziom zajęć zadba wykwalifikowana kadra uniwersytecka oraz zaproszeni goście – specjaliści różnych dziedzin.

Na studia zapisać się mogą kandydaci, którzy mają wykształcenie wyższe: licencjat lub magisterium dowolnego kierunku.

Zapisy trwają do końca marca, w trosce o jakość i komfort studiowania organizatorzy ograniczyli liczbę miejsc – decyduje więc kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: czeski.podyplomowe@uwr.edu.pl.

Rejestracja oraz szczegóły: rekrutacja.uni.wroc.pl. Zapraszamy!

Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie – studia podyplomowe

Czas trwania: 3 semestry (soboty i niedziele; kwiecień 2023 – czerwiec 2024) – zajęcia prowadzone są w weekendy trybie zdalnym (online).

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Pocztowa 9, Wrocław

Nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw. Zapraszamy!