Aktualności

Kobiety ponownie wyszły na ulice, także w Kamiennej Górze

Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę, nie tylko w formie przepisów gwarantujących przetrwanie człowieka jako jednostki czysto biologicznej, ale także jako bytu całościowego, dla którego egzystencji niezbędne są również odpowiednie warunki społeczne, bytowe, kulturowe, w całości składające się na istnienie jednostki.

Protesty kobiet są odpowiedzią na uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wyrok ma być opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw.

Fot. użyczone / fb Iwona Krawczyk