Aktualności

Kolejny transgraniczny projekt

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. podczas kolejnego posiedzenia Komitetu
Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej wspierające
atrakcyjność turystyczną w regionie oraz rozwój współpracy instytucji z
obu stron granicy. Wśród zatwierdzonych znalazł się projekt Śląsk –
wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Partnerem wiodącym
przedsięwzięcia jest Karkonoski Park Narodowy we współpracy z Muzeum
Śląskim w Görlitz.
Wspólną płaszczyzną obu instytucji jest ochrona dziedzictwa kulturowego
Śląska. Muzeum Śląskie u podstaw swojej działalności ma ochronę i
promowanie historii, dziejów, kultury i sztuki Śląska poprzez
gromadzenie zbiorów, działalność wystawienniczą i wydawniczą oraz
naukową. Dodatkowo muzeum jest liderem w adaptacji zabytkowych budynków
na potrzeby wystawiennicze. Dzięki remontowi swojej obecnej siedziby,
pałacu miejskiego Schönhof w Görlitz, Muzeum przywróciło unikatowy
budynek renesansowy do życia, dzięki czemu został on udostępniony
szerokiemu gronu odbiorców. Karkonoski Park Narodowy stał się w 2013
roku właścicielem Pałacu i zabudowań mieszkalno-gospodarczych dawnej
ordynacji majątku Schaffgotschów – słynnej śląskiej rodziny
arystokratycznej. Budynek Małej Stajni wraz z całym zespołem zabudowań i
pałacem Schaffgotschów w Sobieszowie wpisany jest do rejestru zabytków.
W tym historycznym miejscu powstaje obecnie Centrum Muzealno-Edukacyjne
Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów.
Realizacja projektu ruszy już jesienią tego roku i trwać będzie dwa
lata. Ma on na celu wspieranie atrakcyjności turystycznej w regionie
oraz rozwój współpracy instytucji z obu stron granicy. Podstawowym celem
projektu jest zachowanie, ochrona i udostępnienie dziedzictwa
naturalnego i kulturowego Śląska. Aby go osiągnąć, zaplanowano szereg
działań o charakterze kulturowym, naukowym
i edukacyjnym, m. in:
1. Przebudowa i remont budynku Małej Stajni w Sobieszowie na cele
nowoczesnego centrum z salą multimedialną, gdzie odbywać się będą
konferencje, wydarzenia kulturalne i wystawy,
2. Odnowienie i wyposażenie wystawy stałej i sali wielofunkcyjnej w
Muzeum Śląskim w Görlitz,
3. Wymiana doświadczeń w zakresie adaptacji zabytkowych budynków na nowe
cele po polskiej i po niemieckiej stronie granicy,
4. Oznakowanie trasy Jelenia Góra – Görlitz i Görlitz – Jelenia Góra
tablicami informacyjnymi w celu skierowania ruchu turystycznego do obu
miejscowości,
5. Dwie wystawy multimedialne: Karkonosze i Śląsk po 1945 roku oraz ich
prezentacja w Sobieszowie i Görlitz,
6. Organizacja wystawy artystycznej Sztuka w Karkonoszach wraz
z katalogiem w niemieckim muzeum,
7. Wycieczki młodzieży z saksońskich szkół w Karkonosze,
8. Wyjazdy polskiej młodzieży szkolnej do Görlitz z warsztatami
i geocachingiem,
9. Cykl wydarzeń kulturalnych u obu Partnerów, nawiązujących do historii
i tradycji Śląska.

Wartość ogólna projektu wynosi 2 899 701,98 euro, a wartość dofinansowania to 2 334 361,15 euro, w tym:
– dla Karkonoskiego Parku Narodowego: 1 722 614,20 euro
– dla Muzeum Śląskiego w Görlitz: 611 746,95 euro.